Условия за ползване

 

Условия за ползване на Интернет страницата

Вашето посещение на страницата на „София Дизел Център” ООД означава, че изразявате съгласие да бъдете обвързани от разпоредбите на настоящите Условия за ползване на Интернет страницата на „София Дизел Център” ООД  находяща се на интернет адрес: https://sofia-diesel-center.com/

Връзки към други интернет сайтове

Този интернет сайт може да съдържа линкове към други сайтове в Интернет. Моля, задължително прочетете разделите, касаещи политиката за защита на лични данни във всеки друг сайт на трето лице, с което се свържете. „София Дизел Център” ООД  не носи отговорност, не препоръчва и не приема никаква отговорност за каквато и да е информация или мнение, съдържащи се в който и да е интернет сайт на трето лице.

Интелектуална собственост

Всички права на интелектуална собственост в материалите на този сайт са собственост на „София Дизел Център” ООД. Възпроизвеждането на част от или на цялото съдържание под някаква форма е забранено, освен ако е в съответствие със следните хипотези: Нищо съдържащо се в този интернет сайт не трябва да се тълкува като предоставяне на разрешение или права върху каквато и да е интелектуална собственост (включително патенти, търговски марки и авторско право) на дружеството или някое трето лице.

Използване на информация

Съобщения от потребители или други материали, изпратени чрез интернет, качени на интернет страница на „София Дизел Център” ООД или по друг начин предоставени се смятат за неповерителни и свободни за ползване, като „София Дизел Център” ООД няма задължение от какъвто и да било характер по отношение на тази информация. „София Дизел Център” ООД има свободата да ползва тази информация за всякакви цели, каквито сметне за подходящи, включително възпроизвеждане и публикуване, и може да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау или методики, съдържащи се в тази информация за всяка възможна цел, включително търговски цели, без да дължи възнаграждение на потребителите затова.

Защита на личните данни

„София Дизел Център” ООД уважава правата на лична неприкосновеност на посещаващите нейния интернет сайт. Моля, направете справка с Политиката на „София Дизел Център” ООД за защита на личните данни за разяснения относно вашите права и отговорности по отношение на информацията, която е споделена на този интернет сайт.

Sofia Diesel Center © Copyright 2011 - 2024