София Дизел Център е традиционен участник  в най-големите технически панаири в България. Стремежът ни е всяка година да представяме на своите настоящи и бъдещи клиенти иновативни продукти за ремонт на дизелови помпи и дюзи. Всеки посетител има възможността не само да види новите продукти, да присъства на презентации за тях, но и да се възползва от възможността да ги закупи на преференциални цени.

Участията в панаири и изложения не се ограничават само в границите на страната. Фирмата има многобройни успешни участия в международни изложения, като популяризира многообразието и  качеството на предлаганите продукти и услуги. В резултат на това клиентска мрежа в чужбина се развива с бързи темпове. Това e малка част от ежегодните ни участията на технически панаири и изложения:

Sofia Diesel Center © Copyright 2011 - 2018